شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نیر پارس
شرکت پالایش گاز پارسیان
شرکت پتروسینا آریا
پالایشگاه  هاشمی  نژاد
شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف
شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران