تولید نیرو

 نظارت بر تبدیل انرژی در دوران بهره برداری تجاری نیروگاه فردوسی

-  مطالعات امکان سنجی نیروگاه 500 MW  بجنورد

- نظارت بر امور شیمی ، ایمنی و محیط زیست نیروگاههای خراسان 

پست

- پست‌هاي 63 ، 132 ، 230 و 400 كيلوولت در استان‌هاي خراسان ، تهران ، زنجان ، يزد ، كرمان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس و خوزستان .

-  پستهاي 63 و 132 كيلوولت GISدر استان‌هاي خراسان ، تهران و هرمزگان .

-  پست‌هاي 63 تا 400 كيلوولت DCSو نيمه DCS.

- پست‌هاي 132 و 400 كيلوولت با روشهاي تأمين مالي (فاينانس ، اجاره به شرط تمليك ، اجاره‌اي ، ‌فروش اقساطي و ...) .

- انجام پروژه های بهینه سازی طرح پستهای فوق توزیع .

- مطالعات فاز صفر برقی کردن راه آهن، بویژه خط تهران –مشهد .

خط

- خطوط 63 ، 132 ، 230 و 400 كيلوولت در استان‌هاي خراسان ، تهران ، سمنان ، زنجان ، يزد ، كرمان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس و خوزستان .

- شبكه انتقال نيروي برق اختصاصي طرح آبرساني از سد دوستي به مشهد .

- خط 132 كيلوولت طبس – عشق‌آباد با برج‌هاي مهاري .

- خطوط 63 تا 400 كيلوولت 2 مداره و 4 مداره با برج‌هاي تلسكوپي .

- خطوط كابلي 63 و 132 كيلوولت در كانالها و تونلهاي زيرزميني .

- خطوط 400 كيلوولت با روشهاي تأمين مالي.

توزیع نیرو

- خرید خدمات مهندسی به منظور طراحی پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
- انجام خدمات مشاوره مطالعات فاز یک تامین برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی
- نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
- ارائه خدمات مشاوره نحوه تامين انشعابات برق و برق رساني براي 30 مگاوات به پروژه مشهد مال واخذ تاييد يه هاي لازم
- خدمات مشاوره در زمینه بازنگری طرح جامع الکتریکی مشهد

 


- مطالعات پروژه طرح جامع برق رسانی بر پایه سیستم GIS شهرستان مراغه

مطالعات سیستم

- طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع شهر مشهد
- طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع شهر اهواز
- طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان
- جایابی پست های فوق توزیع شهر مشهد با رویکرد استفاده از فناوری های نوین
- طراحی نیروگاه فتوولتاییک 250 کیلوواتی شرکت برق منطقه ای خراسان و مطالعات طرح اتصال آن به شبکه سراسری

 


- طراحی نیروگاه فتوولتاییک 2 مگاواتی گردکوه مهریز و مطالعات طرح اتصال آن به شبکه سراسری
- مطالعات طرح اتصال نیروگاه های فتوولتاییک 100 مگاواتی جاجرم، 100 مگاواتی اسفراین، 50 مگاواتی شیروان و 10 مگاواتی بجنورد به شبکه سراسری
- خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک در مجموعه گردشگری سپاد مشهد به قدرت 3 مگاوات
- خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک در جزیره خارک به قدرت 12 مگاوات

ساختمان

- طراحي و نظارت مجموعه ورزشي شمارة 1 شركت برق منطقه‌اي يزد و مجموعه استخر و سوناي سرپوشيده مهمانسراي كاركنان برق يزد.
- طراحي و نظارت مجتمع فرهنگي – ورزشي شهيد زنبق شركت برق منطقه‌اي يزد.
- طراحي و نظارت ساختمان اداري مركزي و مركز ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان يزد.
- طراحي و نظارت ساختمان اداري مركزي و مركز ديسپاچينگ شركت برق منطقه‌اي خراسان (واقع در الهيه مشهد) .
- خدمات مهندسي و طراحي مجتمع فرهنگي – ورزشي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ (واقع در خيابان آيت‌ا... كاشاني تهران) .
- طراحي و نظارت پروژه‌هاي مربوط به سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS) .
- طراحي ، محاسبه ، تهيه و بررسي نقشه‌ها و مشخصات فني ساختماني تعداد زيادي از پست‌ها و خطوط فوق‌توزيع و انتقال نيرو در سطوح ولتاژهاي 63 تا 400 كيلوولت .
- خدمات مهندسی ساختمان کنترل مرکزی طرح جامع حفاظت الکترونیک واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (پارس1).
- طراحی کمپ اداری مسکونی پارس شمالی (واقع در پارس3) .
- خدمات مهندسی و طراحی ساختمان اداری و مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی.
- خدمات مهندسی و طراحی بهینه سازی پستهای فشار قوی برق منطقه ای خراسان.
- طراحی و نظارت ساختمان های بهره برداری و مرکز دیسپاچینگ چابهار و ایرانشهر