• آرمان ما پديد آوردن شركتي است كه فاصله ای بين آنچه گفته مي شود و آنچه عمل مي شود نباشد.
• در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
• رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقای شرکت تلقی می‎کنیم.
• نظم، آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت را از بسترهای تعالی خود و شرکت می‎دانیم، لذا نظم و انضباط اجتماعي و وجدان كاري را در محيط كار حاكم نموده و اين امر را عامل اساسي در افزايش بهره وري تلقي مي نماييم.
• کارکنان شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می‎آیند. لذا تردیدی در اثرگذاری پندار، رفتارو کردار آنها در همه ابعاد شرکت نداریم و خويشتنداری، راستگويی، درستکاری و شکيبايی از محاسن ارزشمند آنان است. لذا برای تقويت اين ويژگی ها از هيچ کوششی دريغ نکرده و نخواهيم کرد.
• معتقدیم خدمات ما در زمينه برق رسانی موجب آسايش و تعالی زندگی مردم می شود و ار تباط ما با مردم را تقويت
می نمايد.
• ما به دنبال اين هستيم كه نيازها و انتظارات منطقي مشتریان را شناسايي و درصدد رفع و تامين آنها برآييم و در نهايت مي خواهيم فراتر از انتظارات آنها عمل نماييم.
• به تفاهم و اعتماد بين کارکنان و مشتریان معقتديم و از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نمي ورزيم.
• ظاهر آراسته موجب افزايش عزت نفس و احترام و نشاط در همكاران و مراجعان مي شود و از اين جهت براي ما اهميت ويژه اي دارد.
• زمان گوهر گرانبهاست، براي وقت خود و مشتریان ارزش قائليم و از تاخير در امور پرهيز مي كنيم.
• فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتریان را از محورهای تعالی خود و شرکت می دانيم
• به کار در شركت منیران افتخار مي كنيم و تلاش داريم بين زندگي شغلي و خانوادگي تعادل و توازن برقرار سازيم.
• در انجام فرآیندها، دقت، صحت و سرعت کار را مد نظر قرار می دهیم.
• ارائه خدمات با کیفیت بهتر (بالاتر) را هدف خود قرار داده ایم.
• پذیرای نظرات مشتریان خود بوده و با ارزیابی رضایتمندی آنان، خدمات خود را بهبود می بخشیم.
• نسبت به ارتقا کیفیت، رعایت اصول ایمنی، بهـداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی کوشا هستیم.
• نگرش فنی سیستمی و اقتصادی را به عنوان یک ویژگی مهم سازمانی ایجاد نموده و ادامه خواهیم داد .
• تنها جلب رضایت مشتریان کافی نیست، ما به دنبال جلب اعتماد و خشنودی پایدار مشتریان خود هستیم.


ابوالفضل شریفی
مدیرعامل