معرفی

امروزه، با توجه به پیچیده تر شدن و توسعه روز افزون شبکههای قدرت، مطرح شدن مباحث جدید و پیشرفته و ورود تجهیزات جدید به سیستمهای قدرت، مبحث مطالعات شبکه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ارزش آن صد چندان شده است. شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان با درک صحیح شرایط به منظور پیگیری و بررسی دقیقتر و حرفهای تر این مباحث، امور مطالعات سیستم و ترانسفورماتور را پایه ریزی نمود. این گروه با در اختیار گرفتن نیروهای متخصص و بهره گیری از تجارب اساتید دانشگاه در سال 1385 شروع به کار نمود. با گذشت زمان و انجام پروژههای متعدد، این امور توسعه یافته و اکنون در دو گروه مطالعات شبکه و انرژیهای نو و مطالعات تولید پراکنده در حال فعالیت میباشد و در حال حاضر عمده فعالیتهای این مجموعه به مطالعات توسعه شبکههای انتقال و فوق توزیع، مطالعات طراحی و اتصال به شبکه نیروگاههای فتوولتاییک و بادی و مطالعات نیروگاههای تولید پراکنده اختصاص دارد.

زمینه فعالیت

- مطالعات توسعه میان مدت و بلند مدت شبکه های انتقال و فوق توزیع
- مطالعات امکان سنجی فنی- مالی احداث نیروگاه های تولید پراکنده
- مطالعات امکان سنجی فنی- مالی احداث نیروگاه های فتوولتاییک و بادی
- مطالعات نحوه تامین برق کارخانجات و صنایع بزرگ
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه مطالعات شبکه

 پروژه های شاخص

- طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع شهر مشهد تا افق 1400
- طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع شهر اهواز تا افق 1404
- طرح اتصال چهار نیروگاه فتوولتاییک (در مجموع با قدرت 260 مگاوات) به شبکه سراسری برق
- طراحی نیروگاه و مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه تولید پراکنده در جزیره خارگ (با قدرت 12 مگاوات)
- طراحی نیروگاه فتوولتاییک و طرح اتصال به شبکه سراسری نیروگاه فتوولتاییک مهریز یزد (با قدرت 2 مگاوات)

 


- طراحی نیروگاه فتوولتاییک 2 مگاواتی گردکوه مهریز و مطالعات طرح اتصال آن به شبکه سراسری
- مطالعات طرح اتصال نیروگاه های فتوولتاییک 100 مگاواتی جاجرم، 100 مگاواتی اسفراین، 50 مگاواتی شیروان و 10 مگاواتی بجنورد به شبکه سراسری
- خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک در مجموعه گردشگری سپاد مشهد به قدرت 3 مگاوات
- خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک در جزیره خارک به قدرت 12 مگاوات

 پروژه ها


لیست پروژه های جاری

لیست پروژه های خاتمه یافته