معرفی

معاونت توزیع نیرو یکی از بخش های فنی و اجرایی مهم در شرکت منیران می باشد. با توجه به وجود نیروهای متخصص و کارآمد و برخورداری از امکانات مناسب فنی و نرم افزاری ، توانسته است پروژه های متعددی را تمامی سطوح توزیع نیروی برق در سطح کشور به انجام برساند.
در حال حاضر این معاونت با در اختیار داشتن 00% از کادر فنی کل شرکت ، توان فنی پرسنلی و نرم افزاری بالا و با استفاده از استاندارد های روز و روش های جدید ، انجام پروژه هایی از قبیل مطالعات طرح های جامع برقرسانی و کاهش تلفات ، ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت شبکه های توزیع نیروی برق ، پیاده سازی سیستم GIS شبکه توزیع نیروی برق ، مطالعات ممیزی انرژی ، مطالعات روشنایی عمومی و موضعی ، تهیه نرم افزار های تخصصی توزیع و ... را برای کارفرمایان مختلف مانند ، شرکت های توزیع ، وزارت نیرو ، سازمان مناطق ویژه اقتصادی ، دانشگاه ها ، صنایع ، معادن ، مجتمع های تجاری و مسکونی و ... بر عهده دارد.

زمینه فعالیت

- مطالعات طرح جامع الکتریکی
- مطالعات ساماندهی و کاهش تلفات
- مطالعات اتوماسیون شبکه های توزیع
- مطالعات قابلیت اطمینان ، کیفیت توان ، خازن گذاری و ...
- مطالعات برآورد بار و تهیه کتابچه توانیر
- مطالعات ممیزی انرژی الکتریکی
- مطالعات تامین برق پروژه های بزرگ (مسکونی ، تجاری ، صنعتی و ...)
- مطالعات روشنایی معابر ، پارک ها و اماکن
- مطالعات تاسیسات الکتریکی ساختمانها و سیستم BMS
- خدمات مهندسی طراحی پروژه های توزیع
- خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های توزیع
- خدمات مهندسی کنترل پروژه های توزیع
- خدمات مهندسی برداشت اطلاعات و پیاده سازی سیستم GIS
- خدمات مهندسی تهیه دیتایل و مشخصات فنی تجهیزات
- خدمات مهندسی بررسی فنی و خرید تجهیزات
- خدمات مهندسی نظارت بر تست و ساخت تجهیزات

پروژه های شاخص

- خرید خدمات مهندسی به منظور طراحی پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
- انجام خدمات مشاوره مطالعات فاز یک تامین برق طرح توسعه بندر شهید بهشتی
- نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
- ارائه خدمات مشاوره نحوه تامين انشعابات برق و برق رساني براي 30 مگاوات به پروژه مشهد مال واخذ تاييد يه هاي لازم
- خدمات مشاوره در زمینه بازنگری طرح جامع الکتریکی مشهد

 


- مطالعات پروژه طرح جامع برق رسانی بر پایه سیستم GIS شهرستان مراغه

ویژگی ها


Distribution Engineering Software

بخش های اصلی نرم افزار طرح جامع الکتریکی

1- رابط کاربری گرافیکی
2- تبادل اطلاعات با سایر نرم افزار ها
3- تهیه گزارش از بخش های مختلف
4- ابزارهای لازم
5- برآورد بار به روش کاربری ارضی و رشد انرژی
6- مکانیابی بهینه پست های توزیع
7- طراحی توپولوژی شبکه فشار ضعیف و اصلاح ظرفیت پست های توزیع
8- مکانیابی بهینه پست های فوق توزیع
9- طراحی توپولوژی شبکه فشار متوسط و اصلاح ظرفیت پست های فوق توزیع

قابلیت های نرم افزار طرح جامع الکتریکی
1- رابط کاربری گرافیکی
• جابجایی بلادرنگ
• بزرگنمایی بلادرنگ

2- تبادل اطلاعات با سایر نرم افزار ها
• استفاده از Grid جهت نمایش ، ویرایش و تبادل اطلاعات از طریق ClipBoard
• تبادل اطلاعات با اتوکد از طریق فایل های scr و dxf
• تبادل اطلاعات با نرم افزار DigSilent از طریق فایل های dle و dgs
• تبادل اطلاعات با نرم افزار Excel
• تبادل اطلاعات به فرمت Text Delimited

3- تهیه گزارش از بخش های مختلف
• ایجاد انواع گزارش های لیست ، آمار و نمودار
• چاپ گزارش
• تهیه فایل گزارش

4- ابزار های لازم
• ابزار جستجوی Object
• ابزار خصوصیات Object
• ابزار انتخاب Object

5- برآورد بار به روش کاربری ارضی و رشد انرژی
• تعریف اطلاعات کاربری ها
• تعریف اطلاعات تعرفه ها
• تعریف اطلاعات مدل بار
• تعیین کاربری ها با پست اختصاصی و عمومی
• تعیین اطلاعات کاربری به صورت Local و General
• تعیین مشترکین به کم مصرف ، مصرف معمولی و مصرف زیاد
• رویه تقسیم کاربری با سطح بزرگ به سطوح کوچکتر
• رویه حذف و اضافه کاربری ها
• رویه اتصال مشترکین به فایل Billing
• تعیین سرانه مصرف
• تعیین بار به روش کاربری ارضی و رشد انرژی

6- مکانیابی بهینه پست های توزیع
• تعریف اطلاعات پست های توزیع (معمولی و کم تلفات - زمینی ، هوایی و کمپکت)
• تعریف اطلاعات شبکه فشار ضعیف (هوایی ، زمینی و کابل خود نگهدار)
• تعریف اطلاعات سیستم
• رویه اتصال بار کاربری ها به پست ها
• رویه مش بندی منطقه و تعیین بار مش ها
• رویه اتصال بار مش ها به پست ها
• رویه اتصال نزدیکترین پست به بار
• رویه اتصال نزدیکترین بار به پست
• رویه حذف اقتصادی پست های توزیع با رویکرد کاهش تلفات
• تعیین میزان تلفات سیستم در بخش های شبکه فشار ضعیف و پست های توزیع

7- طراحی توپولوژی شبکه فشار ضعیف و اصلاح ظرفیت پست های توزیع
• دریافت مسیرهای پیش فرض از اتوکد
• رویه اتصال بار کاربری ها به شبکه فشار ضعیف
• رویه اتصال بار مشترکین به شبکه فشار ضعیف
• رویه اتصال شبکه فشار ضعیف به پست های توزیع با رویکرد کاهش تلفات
• انجام محاسبات پخش بار و تعیین مشخصات شبکه فشار ضعیف
• رویه اصلاح ظرفیت پست های توزیع
• تعیین میزان تلفات سیستم در بخش های شبکه فشار ضعیف و پست های توزیع

8- مکانیابی بهینه پست های فوق توزیع
• تعریف اطلاعات پست های فوق توزیع
• تعریف اطلاعات شبکه فشار متوسط
• رویه اتصال نزدیکترین پست فوق توزیع به پست توزیع
• رویه اتصال نزدیکترین پست توزیع به پست فوق توزیع
• رویه حذف اقتصادی پست های فوق توزیع

9- طراحی توپولوژی شبکه فشار متوسط و اصلاح ظرفیت پست های فوق توزیع
• دریافت اطلاعات مسیرهای پیش فرض از اتوکد
• رویه اتصال پست های توزیع به شبکه فشار متوسط
• رویه اتصال شبکه فشار متوسط به پست های فوق توزیع
• انجام محاسبات پخش بار و تعیین مشخصات شبکه فشار متوسط
• تعیین میزان تلفات سیستم در بخش های شبکه فشار ضعیف ، شبکه فشار متوسط و پست های توزیع

 

 پروژه ها

    

لیست پروژه های خاتمه یافته