شركت مهندسي مشاور نيروي خراسان با نام اختصاري «منيران» در زمينه‌ ارائه كليه خدمات مطالعات ، طراحی، مهندسي ، مشاوره فنی و مالی و نظارت پروژهای حوزه انرژی و به صورت تخصصی در حوزه صنعت برق فعاليت مي‌نمايد.

مدیریت شرکت اعتقاد دارد تحقق مناسب ماموریت فوق در راستای ارتقای سطح رضایت مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع، با ایجاد فضایی سالم ، ایمن و با حداقل آلودگیهای زیست محیطی و بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریتی امکان‌پذیر می‌باشد. به همین منظور و با توجه به نقش کیفیت ، ایمنی ، سلامت کارکنان و محیط زیست مطلوب در مجموعه فعالیتهای شرکت ، نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001 : 2008 ، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001 : 2007 اقدام و اهداف کلان خود را به شرح زیر اعلام می‌‌دارد:

1- افزايش رضايت مشتري از طريق نظر سنجي از كارفرمايان ، تجزيه و تحليل نظرات آنها و نيز بررسي شكايت
مشتريان.
2- ارتقاي دانش شغلي كاركنان از طريق نياز سنجي ، برنامه ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ( در موضوعات فنی، کیفیت ، ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست ).
3- اجراي به موقع قراردادها از طريق بررسي و محاسبه ميزان انحراف از برنامه و رفع موانع ، بررسي علل تأخير و تحليل آنها.
4- بهبود اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت از طريق انجام مميزيهاي داخلي و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.
5- استفاده از تکنولوژیهای جدید برای انجام خدمات ، از طریق شرکت در سمینارها ، کنفرانسها و بررسی عملکرد رقبا و یا شرکتهای مشابه.
6- انجام مطالعات و ارائه خدمات طراحی ، مهندسی و نظارت پروژه‌ها و طرح‌ها با توجه به استانداردهای مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست با تأکید بر کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و تحقق کیفیت طراحی و اجرا بر اساس استانداردها و شرح خدمات فنی مورد نظر در چارچوب هزینه‌های تعیین شده.
7- راهبری و مدیریت دستیابی ، بومی‌سازی و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در ابعاد مغزافزاری ، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در صنعت برق‌ با شناخت نیازهای کشور و منطقه و نگاه به آینده از طریق جلب مشارکت کارکنان، کارفرمایان ، پیمانکاران و مراکز علمی و دانشگاهی.
8- ترویج فرهنگ توسعه پایدار با رعایت قوانین و الزامات قانونی ، از جمله ارتقای بهداشت شغلی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی.

ابوالفضل شریفی

مدیر عامل