شركت منيران با دارا بودن گواهينامه هاي  صلاحيت "خدمات مشاوره پايه يك در تخصص توزیع و انتقال نيرو" ( دو پايه يك ) ، " خدمات مشاوره پايه دو در تخصص توزيع و انتقال نيرو"  ، " خدمات مشاوره پايه سه در تخصص تولید نيرو" ، " خدمات مشاوره پايه سه در تخصص بهینه سازی انرژی" ،" خدمات مشاوره پايه سه در تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو" ،" خدمات مشاوره پايه سه در تخصص ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي " و همچنين تأييد صلاحيت "خدمات مديريت طرح توليد ، توزيع و انتقال نيرو" از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و بهره‌گيري از كادري مجرب و متخصص ، انجام برنامه‌هاي آموزشي مناسب و مداوم ، استفاده از جديدترين نسخه استانداردهاي ملي و بين‌المللي و بهره‌گيري از فناوري روز ، ارائه دهنده خدمات مهندسي ، مشاوره فني و مالي ،  نظارت و مديريت طرح پروژه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي كاري زير مي‌باشد :

-  احداث تأسيسات توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق شامل نيروگاه هاي توليد برق ، مولدهاي مقياس كوچك ، خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع ، طرح هاي جامع الكتريكي توزيع و فوق توزيع شهري و سايت هاي اداري ، تجاري ، صنعتي ، نظامي و ورزشي .

- احداث تأسيسات ديسپاچينگ و مخابرات نيرو در شبكه‌هاي توزيع ، فوق توزيع و انتقال نيرو و صنايع بزرگ .

- احداث شبكه و تأسيسات برق‌رساني به كارخانه هاي صنعتي بزرگ و صنايع سيمان ، فولاد ، ريخته‌گري ،  معدني ، ريلي ، مخابرات ، آب ، آبفا و ساير صنايع وابسته .

- احداث شبكه و تأسيسات برق‌رساني و ايجاد زير ساخت هاي پروژه هاي نفت ، گاز ، پتروشيمي  و ساير صنايع وابسته .

- احداث شبكه و تأسيسات خطوط راه آهن برقي شهري و بين شهري .

- احداث ساختمانهاي مسكوني ، اداري ، آموزشي ورزشي ، تجاري ، صنعتي ، نظامي و مجتمع‌هاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي با سيستم مديريت هوشمند ساختمان (BMS) .

- مطالعات امكان‌سنجي  و تهيه طرح هاي  توجيهي ( فني ،  فني - اقتصادي ، مالي و .... ) و نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح ها .

- مطالعات سيستم و تحليل شبكه‌هاي فوق توزيع و انتقال نيرو ،  مطالعات و خدمات فني ترانسفورماتورهاي قدرت و مطالعات در زمينه استفاده از انرژي‌هاي نو و تجديدپذير.

- مطالعات در زمينه خطوط راه‌آهن برقي شهري و بين شهري.

- مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت و مطالعات امكان سنجي فني و فني اقتصادي براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق  .

- خدمات مديريت مصرف ، مميزي بهينه سازي و كاهش تلفات انرژي .

- خدمات مديريت طرح پروژه‌هاي صنعت برق و ساير صنايع .